Kosten

VERZEKERDE ZORG
Om in aanmerking te komen voor vergoeding een behandeling door uw zorgverzekeraar is in alle gevallen een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar is het eigen risico van toepassing. Psychologische en psychiatrische hulp vallen onder het verplichte eigen risico (2019: minimaal € 385,- / maximaal € 885,-). De hoogte van uw eigen risico is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Voor psychologische hulp wordt geen eigen bijdrage van u gevraagd.

Houdt u er rekening mee dat er naast de behandeling ook andere – voor u niet zichtbare – verrichtingen zoals telefonische contacten, verslaglegging en overleg meegerekend worden in de totale kosten van uw behandeling.

Wij declareren de kosten van uw behandeling direct bij uw zorgverzekeraar wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Heeft u een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan verzenden wij de factuur naar u en kunt u deze zelf declareren bij uw verzekeraar. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden te raadplegen.

Op de website van Zorgwijzer.nl kunt u een overzicht vinden van de zorgverzekeraars. U kunt hier inzien onder welk label uw verzekeraar valt. Let wel: de “kleine” verzekeraars (bijvoorbeeld ENO, ONVZ of Zorg en Zekerheid) vallen wél onder één van de “grote” labels waarmee Psychologiepraktijk Honnef wél gecontracteerd is. Het is goed dit even na te gaan bij uw verzekeraar.

Hier kunt u informatie vinden over de wijze waarop S-GGZ tarieven zijn samengesteld.

2020 GENERALISTISCHE BASIS GGZ (B-GGZ) & SPECIALISTISCHE GGZ (S-GGZ)
Voor 2020 hebben wij contracten afgesloten met: Caresq, De Friesland, DSW, Menzis, Multizorg VRZ, VGZ, Zilveren Kruis (Achmea).
Met zorgverzekeraars die vallen onder het label van CZ zijn wij niet gecontracteerd. Omdat wij alleen gecontracteerde zorg aanbieden, nemen wij CZ verzekerden dan ook niet in behandeling.

2021 GENERALISTISCHE BASIS GGZ (B-GGZ) & SPECIALISTISCHE GGZ (S-GGZ)
Voor 2021 hebben wij contracten afgesloten met: Caresq, De Friesland, DSW, Menzis, Multizorg VRZ, VGZ, Zilveren Kruis (Achmea).
Met zorgverzekeraars die vallen onder het label van CZ zijn wij niet gecontracteerd. Omdat wij alleen gecontracteerde zorg aanbieden, nemen wij CZ verzekerden dan ook niet in behandeling.

NO-SHOW TARIEF
Bij afzegging binnen 24 uur of bij het niet verschijnen op een afspraak wordt een deel van de kosten van een consult bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak van de afwezigheid. Deze kosten (€ 50,-) zijn ten laste van u en kunnen niet aan de verzekeraar worden gedeclareerd.

ONVERZEKERDE ZORG
Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. U kunt hierbij denken aan: levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed) of relatieproblematiek. U dient in dit geval zelf de kosten van de behandeling (€95,- per gesprek) op u nemen.

ZELF BETALEN OF DOOR WERKGEVER
Uiteraard kunt u (of uw werkgever) ook zelf de kosten van de behandeling (€95,- per gesprek) op u nemen. U ontvangt dan zelf de factuur.