Diagnostiek

Binnen Psychologiepraktijk Honnef is ruime expertise aanwezig op het gebied van psychodiagnostisch onderzoek op uiteenlopende terreinen.

Psychodiagnostisch onderzoek kan plaatsvinden op indicatie van de huisarts of specialist en wordt, in dat geval, binnen het kader van de Specialistische GGZ veelal vergoed door de zorgverzekeraar.

Ook kunnen wij onderzoek verrichten op aanvraag van uitkeringsinstanties, gemeenten, of arbodiensten. Voor onderzoeken die in dit verband plaatsvinden bestaat sinds 2017 Heutink & Honnef, Instituut voor Psychodiagnostisch Onderzoek. Hierover kunt u op deze website beknopte informatie vinden. Voor meer uitgebreide informatie zult u naar onze website verwezen worden zodra deze operationeel is.