Diagnostiek

Vanaf januari 2022 wordt de Geestelijke Gezondheidszorg gefinancierd volgens het Zorgprestatiemodel. Met de invoer van dit nieuwe betalingssysteem hebben wij helaas moeten besluiten te stoppen met het uitvoeren van psychologisch onderzoek. De vergoeding die hier nu voor de vrijgevestigde GGZ tegenover staat is namelijk voor ons onvoldoende om gedegen onderzoek uit te voeren en volgens de standaarden te rapporteren.
Wij hopen op herziening in het financieringssysteem omdat wij het belangrijk vinden om – zo nodig – op basis van onderzoek verwijzers en behandelaars te kunnen ondersteunen bij het indiceren voor behandeling.