Heutink & Honnef

Heutink & Honnef, Instituut voor Psychodiagnostiek, is opgericht door M.H. (Martin) Heutink en J.P. (Peter) Honnef. Beiden hebben een jarenlange ervaring met het verrichten van psychologisch onderzoek en het uitvoeren van psychologische behandeltrajecten.

Wij verrichten onderzoek op aanvraag van artsen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, wanneer bij hen de behoefte bestaat om psychodiagnostisch onderzoek bij hun afweging met betrekking tot inzet voor arbeid te betrekken. Het gaat hierbij dan om een psychologische en/of psychiatrische vraagstelling omtrent iemands beroepsmatig functioneren. Wij zijn onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomsten van onze onderzoeken.

Ons team van psychiaters, (GZ-) psychologen, psychotherapeuten en psychologisch- en psychodiagnostisch medewerkers levert graag een bijdrage aan besluitvormingsprocessen rondom inzetbaarheid voor arbeid.

Voor meer uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website.