Soorten onderzoek

Vanaf januari 2022 wordt de Geestelijke Gezondheidszorg gefinancierd volgens het Zorgprestatiemodel. Met de invoer van dit nieuwe betalingssysteem hebben wij helaas moeten besluiten te stoppen met het uitvoeren van psychologisch onderzoek. De vergoeding die hier nu voor de vrijgevestigde GGZ tegenover staat is namelijk voor ons onvoldoende om gedegen onderzoek uit te voeren en volgens de standaarden te rapporteren.
Wij hopen op herziening in het financieringssysteem omdat wij het belangrijk vinden om – zo nodig – op basis van onderzoek verwijzers en behandelaars te kunnen ondersteunen bij het indiceren voor behandeling.

Bij Psychologiepraktijk Honnef bestaat de mogelijkheid tot het verrichten van psychologisch onderzoek. De opzet en omvang van psychologisch onderzoek zijn uiteraard afhankelijk van de vraagstelling.

Psychologisch onderzoek is onder te verdelen in vier verschillende categorieën:

 • Persoonlijkheidsonderzoek
  Met behulp van persoonlijkheidsonderzoek worden aspecten van uw karakter in kaart gebracht en kan inzicht worden gecreëerd in de aard en achtergrond van uw psychisch en sociaal functioneren. Er vindt een gesprek plaats met een psychiater en met een psycholoog. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten.
 • Intelligentieonderzoek
  Intelligentieonderzoek geeft informatie over iemands intellectuele vermogens en daarmee over het algemeen cognitief functioneren. Een intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende soorten testen die een beroep doen op verschillende kanten van uw capaciteiten. U kunt hierbij denken aan uw algemene kennisniveau, ruimtelijk inzicht, de geheugenfunctie en uw concentratievermogen. Het intelligentieonderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychologisch assistent.
 • Neuropsychologisch onderzoek
  Met neuropsychologisch onderzoek kunnen we informatie geven over cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen en geheugenklachten. Hiervoor kan een aantal testen worden afgenomen. Deze testen meten onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychologisch assistent.
 • Klachtgericht onderzoek
  Hierbij staat de vraag centraal of bij u sprake is van een specifiek psychiatrisch klachtenbeeld. U kunt hierbij denken aan depressie, een angststoornis of bijvoorbeeld een autisme spectrumstoornis of AD(H)D.

Eén of meerdere elementen van deze vier onderzoeksvormen kunnen – afhankelijk van de vraagstelling – deel uitmaken van een psychologisch onderzoek.


Specifieke deskundigheid is aanwezig op het gebied van onderzoek naar kenmerken naar autisme, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek.