Rechten

Hieronder vindt u meer informatie over het onderzoek. Indien u vragen of twijfels heeft, kunt u deze gerust voorleggen aan de psycholoog.

Het onderzoek
Een psychologisch onderzoek kan verheldering geven of een uitgangspunt vormen voor behandeling. Meestal bestaat het onderzoek uit een kennismakingsgesprek, het afnemen van een aantal testen en een gesprek om de resultaten en betekenis daarvan te bespreken. Het aantal afspraken dat nodig is voor het onderzoek hangt onder meer af van de vraagstelling.

Uw rechten
Uw psycholoog heeft beroepsgeheim en gaat zorgvuldig om met de testgegevens en de informatie die u versterkt. Zonder uw schriftelijke toestemming zullen in geen geval gegevens gedeeld worden met derden. Na afloop van het onderzoek heeft u het recht om het rapport in te zien. Indien u dat wenst heeft u ook recht op een afschrift van het rapport, met uitzondering van de ruwe testgegevens. Het rapport moet wettelijk vijftien jaar worden bewaard, tenzij u schriftelijk vraagt om vernietiging van het rapport. Wij zorgen ervoor dat het rapport veilig wordt bewaard.

Een externe opdrachtgever
In sommige gevallen is een derde, bijvoorbeeld uw werkgever, de opdrachtgever voor het psychologisch onderzoek. In dat geval krijgt u na afloop van het onderzoek een gelegenheid om het rapport in te zien vóórdat uw psycholoog rapport uitbrengt aan de opdrachtgever. U heeft het recht om rapportage aan de opdrachtgever te blokkeren. De psycholoog mag dan geen verslag uitbrengen van het onderzoek.

Geldigheidsduur van de conclusies
Soms wordt gedacht dat een psychologisch onderzoek slechts een momentopname is, waarbij de uitslag wordt beïnvloed door omstandigheden zoals uw humeur. Dit is echter een misvatting. Hoewel tijdelijke omstandigheden natuurlijk enige invloed kunnen hebben op de testresultaten, zijn de testen die wij afnemen ontwikkeld om een uitspraak te kunnen doen die voor langere tijd geldt. Afhankelijk van het type onderzoek en uw situatie kan de geldigheid van de conclusies variëren. De geldigheid van het rapport wordt altijd vermeld in het rapport.