Home

Er is voor de locatie Almelo momenteel geen ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten
Wij hanteren geen wachtlijst
Er is tijdelijk GEEN mogelijkheid voor aanmeldingen voor psychologisch onderzoek
Met zorgverzekeraars die vallen onder het label van CZ zijn wij niet gecontracteerd. Omdat wij alleen gecontracteerde zorg aanbieden, nemen wij CZ verzekerden dan ook niet in behandeling.

Psychologiepraktijk Honnef is sinds 2009 gevestigd in Oldenzaal. Vanaf 2021 is de praktijk ook gevestigd in Gezondheidscentrum De Kolk in Almelo. Wij bieden psychologische behandeling en psychodiagnostisch onderzoek aan (jong) volwassenen. Het gaat hierbij zowel om kortdurende behandeling in het kader van de Generalistische Basis Zorg (B-GGZ), als om meer intensieve Specialistische Zorg (S-GGZ). Ook kunt u bij ons terecht voor psychodiagnostisch onderzoek.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: 49911976425)
Psychotherapeut (BIG registratie: 69911976416)

J.P. Honnef is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd in 2019 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor een periode van 5 jaar.

Cognitief gedragstherapeut VGCt®

AGB zorgverlenersnummer: 94008583 / AGB praktijkcode: 94057316 / KvK nummer: 30265474
IBAN: NL58 INGB 0004575048