Home

Er is momenteel geen ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten in Oldenzaal (Basis GGZ). Voor de locatie Almelo is momenteel eveneens geen ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten.


Psychologiepraktijk Honnef is gevestigd in Almelo en Oldenzaal. Wij bieden psychologische behandeling aan (jong) volwassenen. Het gaat hierbij zowel om kortdurende behandeling als ook om meer intensieve specialistische zorg.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: 49911976425)
Psychotherapeut (BIG registratie: 69911976416)

J.P. Honnef is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.

Cognitief gedragstherapeut VGCt®


AGB zorgverlenersnummer: 94008583
AGB praktijkcode: 94057316
KvK nummer: 30265474
IBAN: NL58 INGB 0004575048