Home

Er is momenteel geen ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten. Wij hanteren geen wachtlijst.

Vanaf januari 2022 wordt de Geestelijke Gezondheidszorg gefinancierd volgens het Zorgprestatiemodel. Met de invoer van dit nieuwe betalingssysteem hebben wij helaas moeten besluiten te stoppen met het uitvoeren van psychologisch onderzoek. De vergoeding die hier nu voor de vrijgevestigde GGZ tegenover staat is namelijk voor ons onvoldoende om gedegen onderzoek uit te voeren en volgens de standaarden te rapporteren.
Wij hopen op herziening in het financieringssysteem omdat wij het belangrijk vinden om – zo nodig – op basis van onderzoek verwijzers en behandelaars te kunnen ondersteunen bij het indiceren voor behandeling.


Psychologiepraktijk Honnef is sinds 2009 gevestigd in Oldenzaal. Vanaf 2021 zijn wij ook gevestigd in Gezondheidscentrum De Kolk in Almelo. Wij bieden psychologische behandeling aan (jong) volwassenen. Het gaat hierbij zowel om kortdurende behandeling als ook om meer intensieve specialistische zorg.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: 49911976425)
Psychotherapeut (BIG registratie: 69911976416)

J.P. Honnef is lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en is gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.

Cognitief gedragstherapeut VGCt®


AGB zorgverlenersnummer: 94008583
AGB praktijkcode: 94057316
KvK nummer: 30265474
IBAN: NL58 INGB 0004575048