Basis GGZ & Specialistische GGZ

Sinds 2014 is de geestelijke gezondheidszorg in drieën gedeeld: zorg binnen de huisartsenpraktijk, zorg in de Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) en zorg in de Specialistische GGZ (S-GGZ).

HUISARTS EN PRAKTIJKONDERSTEUNER
Binnen steeds meer huisartspraktijken zijn praktijkondersteuners (POH) werkzaam die lichte psychische klachten kunnen behandelen. Deze behandeling bestaat uit een beperkt aantal gesprekken om u weer op weg te helpen. Deze gesprekken vallen onder uw zorgverzekering. Ook kan de huisarts u een aantal gesprekken aanbieden om een inschatting te maken waar u het beste kunt worden behandeld.

GENERALISTISCHE BASIS GGZ
Wanneer uw huisarts verwacht dat behandeling binnen de huisartsenpraktijk onvoldoende is, kunt u worden doorverwezen naar een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater voor behandeling in het kader van de Generalistische Basis GGZ (B-GGZ). Hier krijgt u een beperkt aantal gesprekken, gericht op klachtenvermindering. De kosten worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar (zie vergoeding).

SPECIALISTISCHE GGZ
In het geval dat er ernstige, chronische of acute problematiek speelt en de huisarts inschat dat de Generalistische Basis GGZ onvoldoende zal zijn, dan kunt u worden doorverwezen naar een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater voor behandeling in het kader van naar de Specialistische GGZ (G-GGZ). Hier zijn de behandelingen over het algemeen langer en meer gericht op onderliggende problematiek dan op klachtenvermindering alleen. De kosten worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar (zie vergoeding).

Meer informatie Generalistische Basis GGZ  Meer informatie Specialistische GGZ