Over drs. J.P. (Peter) Honnef

Na een studie Sociale- en Organisatiepsychologie werkte de heer Honnef als freelance docent voor de Universiteit Utrecht en als coach binnen de re-integratie begeleiding en volgde hij een studie Klinische- en Gezondheidspsychologie.

Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn binnen de arbodienstverlening is hij gaan werken binnen de ambulante volwassenen psychiatrie bij een GGZ instelling. Hier hield hij zich bezig met behandeling en diagnostiek van mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en schizofrenie. Hij heeft zich in die periode gespecialiseerd in het verrichten van – en het geven van supervisie over – diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en autismespectrum problematiek.

Vanaf 2009 is Psychologiepraktijk Honnef in Twente gevestigd. Tot 2017 is onder andere praktijk gehouden bij GGZ Oost Nederland (GGZON) in Oldenzaal. Hier bood de heer Honnef psychologische behandeling in het kader van de Gespecialiseerde GGZ en verrichte hij psychologisch onderzoek. Tevens superviseerde hij (GZ-) psychologen in opleiding over psychodiagnostisch onderzoek.

Vanaf 2017 is Psychologiepraktijk Honnef gevestigd binnen Ten Kate Kouwenhoven; een zelfstandig gevestigde praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Ook is Psychologiepraktijk Honnef actief binnen het samenwerkingsverband van het Psychologencollectief Twente. De heer Honnef is mede-oprichter van Heutink & Honnef, Instituut voor Psychodiagnostiek.