Praktijk / medewerkers

PSYCHOLOGIEPRAKTIJK HONNEF
Sinds 2009 is Psychologiepraktijk Honnef gevestigd in Twente. Tot 2017 is praktijk gehouden bij GGZ-instelling GGZON in Oldenzaal. Hier bood de heer Honnef psychologische behandeling in het kader van de Gespecialiseerde GGZ en verrichte hij psychologisch onderzoek.
Van 2017 tot 2021 was Psychologiepraktijk Honnef gevestigd binnen Ten Kate Kouwenhoven; een zelfstandig gevestigde praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

In 2021 is Psychologiepraktijk Honnef grotendeels overgegaan naar Almelo en is gevestigd binnen Gezondheidscentrum De Kolk. Ook houdt Psychologiepraktijk Honnef nog (beperkt) praktijk in Oldenzaal aan de Scholtenhoeklaan 4A binnen het samenwerkingsverband van Psychologencollectief Twente.

J.P. (Peter) Honnef
Na zijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie en de studie Klinische- en Gezondheidspsychologie is de Peter Honnef enkele jaren werkzaam geweest binnen de arbodienstverlening (SERIN, Schnitker & Voortman) en heeft hij gewerkt voor GGZ instelling Altrecht. Hier hield hij zich bezig met behandeling en diagnostiek van mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en schizofrenie. Hij heeft zich in die periode gespecialiseerd in het verrichten van – en het geven van supervisie over – diagnostiek naar persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en autismespectrumproblematiek. Sinds 2009 is de heer Honnef werkzaam binnen zijn eigen praktijk.

T. (Thijs) Middelhuis
Na afronding van de studie psychologie in 2013 is Thijs Middelhuis als psycholoog werkzaam binnen verschillende psychologiepraktijken in regio Twente.
Naast individuele begeleiding houdt hij zich bezig met het verrichten van psychologisch onderzoek en groepstrainingen. Binnen zijn therapieën besteedt hij aandacht aan het opdoen van inzicht in de herkomst van klachten. Het leren herkennen van vaak onbewust, “automatisch”, doen en denken is een belangrijk aandachtspunt binnen zijn behandelingen. Het leren luisteren naar het lichaam neemt hierbij een belangrijke plek in. Immers, hierdoor kunt u loskomen van patronen die dagelijks klachten of conflicten veroorzaken.

In de behandeling die de heer Middelhuis biedt past hij onderdelen toe uit mindfulness, gestalttherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR-behandeling, schematherapie en Method of Levels. Bij deze laatste, nog minder bekende therapievorm, is het vertrekpunt dat de oplossing voor problemen in ieder mens zit. Door beter te leren luisteren naar wat in ons zit – oftewel het bewustzijn naar een hoger waarnemingsniveau te tillen – worden we in staat gesteld om conflicten in onszelf op te lossen.