Praktijk / medewerkers

PSYCHOLOGIEPRAKTIJK HONNEF
Sinds 2009 is Psychologiepraktijk Honnef gevestigd in Twente. Tot 2017 is praktijk gehouden bij GGZ-instelling GGZON in Oldenzaal. Hier bood de heer Honnef psychologische behandeling in het kader van de Gespecialiseerde GGZ en verrichte hij psychologisch onderzoek.
Van 2017 tot 2021 was Psychologiepraktijk Honnef gevestigd binnen Ten Kate Kouwenhoven; een zelfstandig gevestigde praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

In 2021 is Psychologiepraktijk Honnef deels overgegaan naar Almelo en is gevestigd binnen Gezondheidscentrum De Kolk. Ook houdt Psychologiepraktijk Honnef praktijk in Oldenzaal aan de Scholtenhoeklaan 4A binnen het samenwerkingsverband van Psychologencollectief Twente.

J.P. (Peter) Honnef
Na zijn studie Sociale- en Organisatiepsychologie en de studie Klinische- en Gezondheidspsychologie is Peter Honnef enkele jaren werkzaam geweest binnen de arbodienstverlening en heeft hij vervolgens gewerkt voor een GGZ instelling. Hier hield hij zich bezig met behandeling en diagnostiek van mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en schizofrenie. Hij heeft zich in die periode gespecialiseerd in het verrichten van – en het geven van supervisie over – diagnostiek naar persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en autismespectrumproblematiek. Sinds 2009 is hij werkzaam binnen zijn eigen praktijk in Oldenzaal en Almelo.

T. (Thijs) Middelhuis
Sinds de afronding van zijn studie psychologie in 2013 is Thijs Middelhuis als psycholoog NIP werkzaam binnen verschillende psychologiepraktijken in regio Twente.
Naast individuele begeleiding houdt hij zich bezig met het verrichten van psychologisch onderzoek en groepstrainingen. Binnen zijn therapieën legt hij het accent vaak op het opdoen van inzicht in de achtergrond van psychische klachten. Het leren herkennen van vaak onbewust, “automatisch”, doen en denken is een belangrijk aandachtspunt binnen de behandeling. Het leren luisteren naar uw lichaam neemt hierbij een belangrijke plek in. Immers, het signaleren van gevoelens is vaak het vertrekpunt bij het loskomen van de patronen die klachten of conflicten veroorzaken.

In de behandeling die Thijs Middelhuis biedt past hij onderdelen toe uit mindfulness, gestalttherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR-behandeling, schematherapie en Method of Levels. Door beter naar uzelf te leren luisteren wordt u in staat gesteld om uw gevoelens ook beter te hanteren.