Verwijzers

Huisartsen kunnen bij Psychologiepraktijk Honnef terecht voor verwijzingen in het kader van de Generalistische Basis-GGZ en Specialistische-GGZ.

Wij beschikken over ruime mogelijkheden voor het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, eventueel gecombineerd met een psychiatrisch onderzoek.

Arbo- en bedrijfsartsen en medisch specialisten kunnen eveneens verwijzen voor behandeling. Echter, omdat zorgverzekeraars bij deze groep verwijzers verschillend omgaan met het vergoeden van de kosten van de behandeling, vraagt Psychologiepraktijk Honnef tevens een verwijsbrief van de huisarts.

Uiteraard kunnen patiënten (of werkgevers) ook zelf de kosten van de behandeling (€90,- per gesprek) op zich nemen.

Voor intercollegiaal overleg zijn wij bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 op dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 0541-511799.

De secretaresse is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 10.00 uur via 0541-511799. Op andere tijden kunt u – via 06-38389889 of 0541-511799 – ook contact opnemen en een bericht inspreken. U zult dan zo spoedig mogelijk teruggebeld worden.

Correspondentieadres:

Psychologiepraktijk Honnef
Ootmarsumsestraat 71
7602 JR ALMELO
 

Psychologiepraktijk Honnef is aangesloten bij het Netwerk Vrijgevestigde GGZ-aanbieders Twente (NVG-Twente). Dit betekent dat de praktijk zich ook verbindt aan de afspraken met betrekking tot de wijze van rapportage zoals die met de Twentse Huisartsen Organisatie Oost Nederland (THOON) zijn gemaakt.

Praktische zaken rondom de verwijzing:

  • Wanneer u een patiënt verwijst kunt u deze vragen om zelf telefonisch of via het contactformulier van deze website contact op te nemen. De patiënt wordt verzocht de verwijsbrief bij de eerste afspraak mee te nemen. Ook kunt u een verwijsbrief toesturen naar het correspondentieadres of per fax (0541-760222) aan ons toesturen.
  • Vooral bij een verwijzing voor psychodiagnostisch onderzoek is het prettig wanneer u vooraf even contact zoekt om af te stemmen over de onderzoeksvraag.
  • In de verwijsbrief dient vermeld te staan of het een verwijzing betreft voor Generalistische Basis GGZ  of Specialistische GGZ. Psychologisch onderzoek kan alleen binnen het kader van de Specialistische GGZ plaatsvinden.
  • In de verwijsbrief staat een (vermoeden van een) DSM-V stoornis genoemd.
  • In de verwijsbrief dient uw AGB code vermeld te staan en uw handtekening.
  • Een verwijsbrief moet een datum bevatten en blijft na uitgifte een half jaar geldig.

NVGTwente logo klein