Verwijzers

Huisartsen kunnen bij Psychologiepraktijk Honnef terecht voor verwijzingen in het kader van de Generalistische Basis-GGZ en Specialistische-GGZ.

Bedrijfsartsen, (gz-) psychologen en medisch specialisten kunnen eveneens verwijzen voor behandeling. Echter, omdat zorgverzekeraars bij deze groep verwijzers verschillend omgaan met het vergoeden van de kosten van de behandeling, vraagt Psychologiepraktijk Honnef tevens een verwijsbrief van de huisarts.

Uiteraard kunnen patiënten (of werkgevers) ook zelf de kosten van de behandeling (€95,- per gesprek) op zich nemen.

Voor intercollegiaal overleg zijn wij bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 op dinsdag, woensdag en donderdag via telefoonnummer 06-38389889.

Correspondentieadres:

Psychologiepraktijk Honnef
Bornerbroeksestraat 40
7607 KH ALMELO

Collega’s/verwijzers: jp.honnef@zorgmail.nl

Psychologiepraktijk Honnef is aangesloten bij het Netwerk Vrijgevestigde GGZ-aanbieders Twente. Dit betekent dat de praktijk zich ook verbindt aan de afspraken met betrekking tot de wijze van rapportage zoals die met de Twentse Huisartsen Organisatie Oost Nederland (THOON) zijn gemaakt.

Praktische zaken rondom de verwijzing:

  • Wanneer u overweegt om iemand te verwijzen is het prettig wanneer u hierover vooraf even contact zoekt om af te stemmen over de behandelmogelijkheden of onderzoeksvraag.
  • Wanneer een patiënt – na overleg met ons – door u wordt verwezen kunt u deze vragen om zelf telefonisch, via het contactformulier van deze website of via ZIVVER (info@psychologiepraktijkhonnef.nl) contact op te nemen.
  • De patiënt wordt verzocht de verwijsbrief bij de eerste afspraak mee te nemen. Ook kunt u een verwijsbrief toesturen naar het correspondentieadres, via zorgmail (jp.honnef@zorgmail.nl) of ZIVVER (info@psychologiepraktijkhonnef.nl).
  • In de verwijsbrief dient vermeld te staan of het een verwijzing betreft voor Generalistische Basis GGZ  of Specialistische GGZ. Psychologisch onderzoek kan alleen binnen het kader van de Specialistische GGZ plaatsvinden.
  • In de verwijsbrief staat een (vermoeden van een) DSM-V stoornis genoemd.
  • In de verwijsbrief dient uw AGB code vermeld te staan en uw handtekening.
  • Een verwijsbrief moet een datum bevatten en blijft na uitgifte een half jaar geldig.
NVGTwente logo klein