Kosten

VERZEKERDE ZORG
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Voor iedereen die ouder is dan 18 jaar is het eigen risico van toepassing. Psychologische en psychiatrische hulp vallen onder het verplichte eigen risico (2023: minimaal € 385,- / maximaal € 885,-). De hoogte van uw eigen risico is afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Voor psychologische hulp wordt geen eigen bijdrage van u gevraagd.

Houdt u er rekening mee dat er naast de behandeling ook andere – voor u niet zichtbare – verrichtingen zoals telefonische contacten, verslaglegging en overleg meegerekend worden in de totale kosten van uw behandeling.

Wij declareren de kosten van uw behandeling direct bij uw zorgverzekeraar wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Heeft u een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, dan verzenden wij de factuur aan u en kunt u deze zelf declareren bij uw verzekeraar. U blijft in dit geval zelf verantwoordelijk voor de betaling van het door ons in rekening gebrachte bedrag. Wij adviseren u hierom uw polisvoorwaarden zorgvuldig na te lezen.

Op de website van Zorgwijzer.nl kunt u een overzicht vinden van de zorgverzekeraars. U kunt hier inzien onder welk label uw verzekeraar valt. Let wel: de “kleine” verzekeraars (bijvoorbeeld ENO, ONVZ of Zorg en Zekerheid) vallen wél onder één van de “grote” labels waarmee Psychologiepraktijk Honnef wél gecontracteerd is. Het is goed dit even na te gaan bij uw verzekeraar.

Op de website van de NZA kunt u informatie vinden over de tarieven zoals die voor 2024 door de NZA zijn vastgesteld. Om u een indruk te geven van de kosten van een consult volgen hier een aantal bij mij veel voorkomende prestaties:

  • Behandeling vanaf 45 minuten € 156,72
  • Behandeling vanaf 60 minuten € 186,80
  • Diagnostiek vanaf 45 minuten € 183,07
  • Diagnostiek vanaf 60 minuten € 211,06
  • Behandeling vanaf 75 minuten 230,38
  • Behandeling vanaf 90 minuten 281,27

Wanneer wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten dan brengen wij een met de zorgverzekeraar afgesproken percentage van dit bedrag bij uw zorgverzekeraar in rekening.

NO-SHOW TARIEF
Bij afzegging binnen 24 uur of bij het niet verschijnen op een afspraak wordt een deel van de kosten van een consult bij u in rekening gebracht, ongeacht de reden of oorzaak van de afwezigheid. Deze kosten (€ 50,-) zijn ten laste van u en kunnen niet aan de verzekeraar worden gedeclareerd.

ONVERZEKERDE ZORG
Er zijn problemen die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed vanuit de basis- of specialistische GGZ. U kunt hierbij denken aan: levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed) of relatieproblematiek. U dient in dit geval zelf de kosten van de behandeling (€ 95,- per gesprek) op u nemen.

ZELF BETALEN OF DOOR WERKGEVER
Uiteraard kunt u (of uw werkgever) ook zelf de kosten van de behandeling (€ 95,- per gesprek) op u nemen.