Afwezigheid & crisis

AFWEZIGHEID
Gedurende vakanties en onvoorziene langere afwezigheid wordt zorg gedragen voor een achterwacht. Dit is een collega GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater die tijdens de afwezigheid beschikbaar is om u een ondersteunend gesprek te bieden. De achterwacht is bedoeld in die situaties dat u dringend steun nodig hebt en daarmee niet kunt wachten tot uw volgende afspraak.

Deze collega kan uw dossier niet inzien in verband met uw privacy. Het kan dus nodig zijn dat u zelf het een en ander toelicht. Uiteraard zullen wij trachten om deze collega – indien mogelijk en met uw toestemming – zo goed mogelijk te informeren.

Op deze plek zult u op de hoogte gehouden worden over de collega die de achterwacht verzorgt.

CRISIS
In geval van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts beschikt over de mogelijkheden om passende hulpdiensten in te schakelen of medicatie voor te schrijven. Ook op momenten waarop  de praktijk gesloten is, is de huisarts het aanspreekpunt voor vragen of problemen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak of de volgende mogelijkheid voor telefonisch overleg met ons.