Afwezigheid & crisis

AFWEZIGHEID
Bij afwezigheid (vakanties/ weekends) is de heer Honnef voor dringende zaken beperkt bereikbaar via 06-38389889. Ook wanneer u binnen de praktijk in behandeling bent bij een collega. Het kan zijn dat hij later op uw oproep reageert dan gebruikelijk.

Gedurende vakanties en onvoorziene langere afwezigheid wordt zorg gedragen voor een achterwacht. Dit is een collega GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater die tijdens mijn afwezigheid beschikbaar is om u een ondersteunend gesprek te bieden. De achterwacht is bedoeld voor situaties waarbij u dringend steun nodig hebt en daarmee niet kunt wachten tot uw volgende afspraak.

Deze collega kan uw dossier niet inzien in verband met uw privacy. Het zal dus nodig zijn dat u zelf het een en ander toelicht. Uiteraard zal ik deze collega – indien mogelijk en met uw toestemming – zo goed mogelijk informeren.

CRISIS
In geval van een acute psychische noodsituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts beschikt over de mogelijkheden om passende hulpdiensten in te schakelen of medicatie voor te schrijven. Ook op momenten waarop  de praktijk gesloten is, is de huisarts het aanspreekpunt voor vragen of problemen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak of de volgende mogelijkheid voor telefonisch overleg met ons.