Praktijkinformatie

Hier vindt u algemene informatie over de praktijk, informatie over registraties, huisregels, de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt, beroepsverenigingen en informatie over regelgeving omtrent privacy en de klachten procedure en informatie voor verwijzers.

Psychologiepraktijk Honnef beschikt over een Kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigden. Dit is bij de praktijk in te zien of op te vragen.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: 49911976425)
Psychotherapeut (BIG registratie: 69911976416)

Cognitief gedragstherapeut VGCt®

AGB zorgverlenersnummer: 94008583 / AGB praktijkcode: 94057316 / KvK nummer: 30265474