Praktijkinformatie

Hier vindt u algemene informatie over de praktijk: informatie over de achtergrond van Peter Honnef, registraties, de ROM-meting, huisregels, de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt, beroepsverenigingen en informatie over regelgeving omtrent privacy en de klachten procedure.

Een overzicht van de huisregels wordt bij iedere eerste afspraak overhandigd. Hiermee wordt er vanuit gegaan dat deze bekend bij u zijn wanneer u bij Psychologiepraktijk Honnef in behandeling bent.

Psychologiepraktijk Honnef beschikt over een Kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigden. Dit is desgewenst bij de praktijk in te zien.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: 49911976425)
Psychotherapeut (BIG registratie: 69911976416)

Cognitief gedragstherapeut VGCt®

AGB zorgverlenersnummer: 94008583 / AGB praktijkcode: 94057316 / KvK nummer: 30265474