Behandelvormen

Bij Psychologiepraktijk Honnef is het vertrekpunt dat de behandeling afgestemd wordt op uw problematiek, uw behandelwensen, uw mogelijkheden en uiteraard de behandelmogelijkheden binnen de praktijk. Een behandeling zal in de praktijk dan ook niet van A tot Z volgens een vast stramien verlopen. Wél wordt er gewerkt volgens de richtlijnen en methodieken van diverse (wetenschappelijk getoetste) behandelvormen. Hieronder treft u een aantal voorbeelden van de therapeutische richtingen waaruit wordt geput.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
Cognitieve gedragstherapie kan zowel bij klachtgerichte behandeling als bij langer durende psychotherapie deel uitmaken van de behandeling. De effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is in diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Het uitgangspunt van cognitieve gedragstherapie is dat onze manier van denken en ons gedrag van invloed zijn op onze gevoelens. Bij de behandeling van psychische klachten wordt met cognitieve gedragstherapie dan ook getracht om verandering in denkpatronen en gedragingen teweeg te brengen om daarmee emotionele problemen af te doen nemen.

EMDR maakt deel uit van het behandelaanbod van Psychologiepraktijk Honnef.

Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vindt u op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

INZICHTGEVENDE PSYCHOTHERAPIE
Inzichtgevende psychotherapie is een verzamelnaam voor gespreksbehandeling waarbij u beter leert begrijpen hoe gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. U krijgt meer inzicht in waarom u doet zoals u doet. Doelen kunnen zijn: het onderzoeken en verstevigen van uw identiteit en het verwerken van gevoelens uit het verleden.

Voor inzichtgevende psychotherapie is het van belang dat u in staat bent om stil te staan bij deze, soms nare, gevoelens. Inzichtgevende therapie is geen geschikte therapievorm voor mensen die zich in een crisis(achtige) situatie bevinden.

Bij inzichtgevende therapie wordt gebruik gemaakt van methoden en inzichten uit verschillende psychotherapeutische benaderingen. Ook zijn combinaties van een inzichtgevende en steunend structurerende therapie mogelijk.