Behandeling

 Als u overweegt om bij Psychologiepraktijk Honnef in behandeling te komen, wilt u waarschijnlijk meer informatie over onze werkwijze en wat er mogelijk is.

Dit betekent dat mensen met lichte tot matige klachten en ook mensen met complexe, langer durende, klachten bij ons terecht kunnen. Wij bieden – onder andere – behandeling bij:

  • Angstklachten, zoals PTSS of (sociaal) fobische klachten
  • Stemmingsklachten
  • Dwangklachten
  • Specifieke expertise is aanwezig op het gebied van autisme en AD(H)D
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Behandeling gericht op verslavingsproblematiek of eetproblematiek bieden wij niet. Wanneer deze klachten wél spelen, maar geen primair aandachtspunt van de behandeling zijn zal tijdens het intakegesprek nagegaan worden wat mogelijk is.

Wij streven ernaar om binnen 2 a 3 weken een kennismakingsgesprek te kunnen aanbieden waarbij:

  • ingegaan zal worden op de aard en achtergrond van uw klachten
  • behandeldoelen geformuleerd zullen worden
  • het behandelplan besproken zal worden (hoe getracht wordt de doelen te behalen)

Na afloop van dit gesprek zal de huisarts hierover geïnformeerd worden.

Let wel!
Tenzij u aan ons duidelijk heeft gemaakt dat u bezwaar heeft tegen gegevensuitwisseling met uw huisarts gaan wij er vanuit dat u hiervoor toestemming verleent. De huisarts zal dan door ons geïnformeerd worden over de aard van de problematiek, de behandeldoelen, de voortgang van de behandeling en het afsluiten van de behandeling, met daarbij uiteraard informatie over het beloop van de klachten. U kunt uiteraard gebruik maken van uw recht op geheimhouding of bij ons aangeven wanneer u bepaalde informatie niet in de berichtgeving opgenomen wilt hebben.